Novostavby budov Rekonstrukce budov Sanace budov Opravy historických budov Půdní vestavby Zateplení budov

Novostavby Rekonstrukce Sanace Zateplení a další...

Na počátku se činnost firmy zaměřovala na provádění oprav a rekonstrukcí budov a rekreačních objektů.

Od poloviny devadesátých let byla rozšířena o výstavbu rodinných domů a poté následovaly první zakázky na opravy historických a památkově chráněných staveb.

Všem těmto činnostem se firma věnuje do současnosti.

Firemní filozofií od počátku byla snaha o postupné maximální vybavení firmy potřebnými prostředky
pro realizaci našich staveb. Proto v současné době disponujeme vlastním skladovým areálem, vlastní autodopravou a dalšími prostředky (lešení, malá mechanizace atd.).

Při realizaci staveb se snažíme o pravidelný kontakt
s investorem a každodenní dohled nad prováděnou stavbou.